jueves, 16 de junio de 2016

sådana, som ständigt grät över en sorg, som de inte kunde ge namn

"Åter hade hon somnat in, och åter hade hon drömt, att 
hon stod på taket av sitt hus och såg ner på den stora 
gården, som var vid som ett torg. 

Och se, gården var full av alla de människor, som voro 
vansinniga och själssjuka och besatta av onda andar. Och 
hon såg [···]  sådana, som ständigt gräto över en sorg, som 
de inte kunde ge namn, [···]Hon såg alla dessa tränga sig fram mot palatsets port, 
och de, som stodo längst framme, knackade och bultade för 
att komma in. 

Till sist öppnades dörren, och en slav trädde ut på 
tröskeln och frågade dem: 

— Vad är det, som ni åstundar? 

Då började de alla ropa och säga: 

Var är den stora profeten av Nasareth, han, som är 
sänd av Gud och som ska ge oss åter vår själ och vårt 
förstånd? 


Hon hörde, att slaven svarade dem med den likgiltigaste 
ton: 

— Det tjänar till ingenting, att ni söker den stora 
profeten. Pilatus har dödat honom. 


När detta var sagt, uppgåvo alla de vansinniga ett skri, 
som var likt ett rytande, och i sin förtvivlan 

började de sarga sig själva, så att blodet flöt på stenarna. Och 
när hon, som drömde, såg allt deras elände, började hon 
vrida sina händer och jämra sig. Och hennes egen jämmer 
hade väckt henne. 
SELMA LAGERLÖF.


This expression, sådana, som ständigt gräto över en sorg, som 
de inte kunde ge namn, [···] clearly refers to people suffering from 
depression.

Depression is incurable, it is painful, and it is painful to have a dear
family member with this condition.
My own mother, whom I have always loved so much, has been plunged
into depression by the death of her parents (a few years ago) and by menopause.
She has to take drugs. And right now, the heat of the Spanish summer sun worsens her condition.
She is also sensitive to loud sounds (I am a loud talker, so I frequently wind up hurting her 'cause I raise my voice too much when irate or excited) and to crowds.
The worst thing is that there is no cure for depression. Like Asperger's, it can be treated and appeased, but not eradicated.
In sacred texts, in fairy tales, we read of such miraculous healings. The shock comes when one learns that it's impossible within real life.


No hay comentarios:

Publicar un comentario