domingo, 12 de junio de 2016

OM MIN BLANDADE HÄRKOMST

Here's another Shakespearean treat: a poem based on lines of Troilus and Cressida about what it means to be a third-culture individual (furthermore: from mixed ancestry of two enemy countries). The idea of being split into left and right halves reminds me of Il visconte dimezzato... I have adapted it to refer to my own mixed ancestry:

Om min blandade härkomst vore sâ
att jag kund' säga: den handen är kärnsvensk,
den andra sydländsk; musklerna i ett ben
frân Norden, i den andra kastilianska;
sydländsk mors blod rann i min högra kind,
nordisk fars i den vänstra: Vid Enöga!
I min sydländska hälft det skull'ej finnas
ett ställe som vid Breitenfeld och Lützen
ej ärrats av Nordens klingor och gevär.
Än har gudarna (ifall de existerar)
förbjudit att var droppe jag fâtt pâ min mors sida
skall av skandinavers vapen utgjutas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario