lunes, 15 de agosto de 2016

LÖJTNANT WILHELM ANKARSTJERNA

A little catnip from Sweden, by author Annika Thor.
The life story of a Swedish young noble who could be any young noble in Sweden...

Baron Fredrik Ankarstjerna ansträngde sig att ta hand om sin brorson på ett rättvist sätt och att inte låta honom lida för vad hans far hade gjort.
Tyvärr förstod inte Wilhelm att uppskatta sin farbrors storsinthet. Under de två år som han bodde kvar på Solberga, ätten Ankarstjernas herresäte, var han ständigt missnöjd, full av avundsjuka och elakhet mot hans tre kusiner. Vid sexton års ålder bad han sin farbror att få börja vid kadettskolan i Stockholm för att bli officer som sin far. Det fick han, och efter det återvände han bara vid ett fåtal tillfällen till Solberga. Han hade nått löjtnants rang, när han lämnade Sverige och tog värvning i den preussiska armén. Nyligen nådde Solberga budet att han stupat i kriget mot Danmark, och det var faktiskt denna tragiska nyhet som fick släkten att än en gång minnas de dramatiska händelserna, däribland baron Fredriks återkomst från utlandet, när hans usurpatoriske bror ryttmästaren föll nerför trappan och förlorade sitt liv, år 1835.

Solberga, 18 februari 1864

No hay comentarios:

Publicar un comentario