miércoles, 24 de agosto de 2016

LÖJTNANT MALMBERG PÅ SJÖBODA

This is, just like the original Travesty of Othello, a manuscript of mine passed to the screen. I wrote it by hand a year ago in Gothenburg, and it concerns the love interest/husband character in a YA book series by Gerda Ghobé, set in 1940s rural eastern Sweden (Östergötland); primarily in a large country estate owned by nobility. The character I write about is a young lieutenant, whose development we follow from single playboyish yet gentlemanly officer to devoted father and husband, lord of Sjöboda, the Linden family estate and setting of the series. Tall, blond, and clean shaven, he is the quintessential Swedish lieutenant. A career-ending injury proves critical to his change of heart; one may compare his case to that of, for instance, Jaime Lannister, or Cassio in Othello.


LÖJTNANT MALMBERG PÅ SJÖBODA

...förlovningen med flyglöjtnant Malmberg.
... det stora godset Sjöboda ...
(patriarken Linden), allt från den dag löjtnant Malmberg sätter sin fot på Sjöboda, uttrycker sina förhoppningar om att löjtnanten ska bilda ett äkta par och ta över godset, ...
...friar till löjtnanten, ...
--att ha en flygare till vän. 
...
-Har du det nu då, undrade löjtnanten.
...
(Löjtnanten.) - På sådana villkor, så säger jag bestämt nej. Tror du jag vill tvinga mig på dig?
(Han får som svar.) -Nej, ... men du ... vill väl göra herr Linden glad.
gentemot fästmannen/mannen. ... , varvid löjtnant Malmberg resignerat konstaterar: ... Samma uppgivenhet präglar ... den äkta maken då han känner sig försummad av sin fru, som ägnar alltför mycket tid åt att reformera Sjöboda. Men, som Gerda Ghobé skriver, var det "ingenting att göra åt den saken."

HERRGÅRDSDRÖMMEN - EN KVINNLIG UTOPI?

Löjtnant Malmberg tvingas ta farväl av världen för att kunna inlemmas på godset. Först när hans flygplan kraschat, och han skadats så svårt att han måste överge sin karriär som flygare, kan han bli delaktig i Sjöboda samhällsbygge. Hos Gerda Ghobé finns heller inget av den käcka beredskapsromantik, som Ying Toijer-Nilsson menar utmärker 1940-talets flickböcker. Löjtnant Malmbergs flygolycka kan ses som ett symboliskt avståndstagande från kriget och ett bejakande av den jordens och kulturens odling som Sjöboda representerar. Hans olycka innebär samtidigt att maktförhållandet mellan könen blir ett annat.
"Du får göra du, som Lena brukar förmana [...] Hålla dig på jorden",  är den lite kärva kommentar som ges löjtnant Malmberg, då han berättar att han aldrig mer kan flyga. "Det kan vara tämligen svårt ibland, men svårigheter är till för att övervinnas."
Att vara en god strateg innebär att göra en realistisk bedömning av den omgivande verkligheten och att anpassa kraven till det som är möjligt. Visst kan man ha högtflygande planer, men det gäller också att stå med fötterna på jorden.

No hay comentarios:

Publicar un comentario